Europejska akcja Roadpol Safety Days w naszym regionie [foto]


W dniach 16-22 września  w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzona będzie akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL przy wsparciu m.in. Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

ROADPOL Safety Days to coroczna kampania Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowana na realizację założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Kampania przewiduje działania w całej Europie promujące bezpieczne zachowania oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jak również podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg.

W promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego kolejny raz włączyła się firma Screen Network S.A. Na ponad 20 tys. ekranów rozmieszczonych w 553 miastach, m.in.: przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych, wyświetlać będzie spoty reklamowe, których hasłem przewodnim jest: „Żyj i ratuj życie”.

W ramach  projektu funkcjonariusze Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie wraz z Referatem Spraw Społecznych, Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie i Państwową Strażą Pożarną przeprowadzili działania o charakterze profilaktycznym na terenie Gryfina. Działania profilaktyczne skierowany były do grupy pieszych uczestników ruchu drogowego, a także kierowców przed rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego. Przedmiotowe działania miały na celu wykształcenie i wzmocnienie właściwych postaw w społeczeństwie, które przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pieszym uświadamiano, że elementy odblaskowe znacząco wpływają na nasze bezpieczeństwo. Art. 11 ust. 4a i 5 ustawy z 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym nakłada na pieszego uczestnika ruchu drogowego obowiązek korzystania z elementów odblaskowych poza obszarem zabudowywanym. Natomiast My, jako formacja dbająca o bezpieczeństwo apelujemy do Państwa o to, byście używali elementów odblaskowych także w obszarze zabudowanym. Jesteście Państwo o wiele bardziej widoczni podczas np. przechodzenia przez przejścia dla pieszych, co przekłada się na Wasze bezpieczeństwo. Dodatkowo przypominaliśmy pieszym o zakazie korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnię. Kierowcom zwracaliśmy uwagę na nowe przepisy ruchu drogowego, które wprowadzone zostały od dnia 1 czerwca br. czyli przepisy związane z ustąpieniem pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez pasy i osobom wchodzącym na nie, ograniczeniem prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym przez całą dobę czy też zachowaniem minimalnego odstępu między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach. Wszystkim uczestnikom działań wręczone zostały elementy odblaskowe.

Ponadto funkcjonariusze Ruchu Drogowego na ternie powiatu gryfińskiego przeprowadzili również w tym dniu działania kontrolne pn. "Nieustąpienie Pierwszeństwa Przejazdu" z wykorzystaniem BSPP (bezzałogowy statek powietrzny Policji – Dron), powyższe wykroczenie stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zdarzeń drogowych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza