Jazda bez okularów może nas drogo kosztować. Mandat wynosi nawet 1500 złotych!


Kierowca z wadą wzroku może otrzymać mandat w wysokości 1500 zł za jazdę bez okularów. Wszystko zależy od wyniku orzeczenia lekarskiego, a co za tym idzie numeru kodu wpisanego w rubrykę numer 12 naszego prawa jazdy. Warto to sprawdzić.

Kierowanie pojazdem bez okularów jest traktowane jak jazda bez uprawnień. "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych" - czytamy w znowelizowanej ustawie - Kodeks wykroczeń. Do tej pory groził za to mandat w wysokości 500 zł. Z początkiem tego roku wzrósł do 1500 zł.

To jednak nie wszystko. Kierowcy może zostać również zabrane prawo jazdy. "W razie popełnienia wykroczenia, (...), orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów" - wskazano w kodeksie.

Mając wadę wzroku warto sprawdzić swoje prawo jazdy, a dokładniej rubrykę nr 12 znajdującą się na rewersie. Umieszcza się w niej liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe. Wynika to z rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kody oznaczone symbolem 01 dotyczą wymaganej korekty lub ochrony wzroku:

01.01 – okulary,
01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
01.03 – okulary ochronne,
01.04 – szkła przyciemnione,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe.

Ten kod to wynik orzeczenia lekarskiego, do którego kierowca musi się bezwzględnie stosować i nie ma tu żadnego odstępstwa. Jeśli zatem kierowca będzie prowadził samochód mając założone soczewki kontaktowe, a ma obowiązek jazdy w okularach, będzie oznaczało, że dopuścił się popełnienia wykroczenia jazdy bez uprawnień.

Warto zatem sprawdzić swoje prawo jazdy i stosować się do zawartych w nich zaleceń w postaci określonych kodów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza