Surowe kary dla kierowców łamiących przepisy. Nowy taryfikator mandatów, będzie więcej punktów karnych.


Od 17 września zacznie obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. Maksymalna liczba punktów za jedno wykroczenie wzrasta z 10 do 15. Ponadto w życie wejdą przepisy podwajające stawki mandatów za przekroczenie prędkości.

Wraz z początkiem 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Te mocno wzrosły. Od połowy września wzrośnie również ilość punktów karnych za niektóre wykroczenia. To jednak nie koniec ważnych informacji dla kierowców, ponieważ w życie wejdą również przepisy podwajające stawki mandatów za przekroczenie prędkości.

Zgodnie z nowym taryfikatorem punktów karnych więcej punktów grozi m.in. za nieprawidłowe zachowania kierujących wobec pieszych i jazdę po alkoholu. Punkty karne będą kasowały się dopiero po dwóch latach od zapłacenia grzywny.

Za co najwięcej punktów karnych?

Za naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych będzie można otrzymać aż 15 punktów karnych. Taka samą karę otrzyma kierowca za niedostosowanie się do sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście, czy za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h, objeżdżanie opuszczonych zapór oraz za wjeżdżanie na przejazd w chwili, gdy opuszczanie zapór już się rozpoczęło, wjeżdżanie na przejazd kolejowy przy sygnale czerwonym, czy za wjechanie na przejazd, kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie.

15 punktów przewidziano również za kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, a także w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Taką samą liczbę punktów dostaną także osoby, które nie udzielą pomocy ofiarom wypadku, a także kierowcy, którzy będą jechali pod prąd autostradą lub drogą ekspresową.


Utrata uprawnień za korzystanie z telefonu podczas jazdy

W projekcie nowego taryfikatora znalazło się też kilka wykroczeń, za które będzie można otrzymać jednorazowo kilkanaście punktów karnych. I tak 14 punktów karnych kierowca otrzyma za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w przedziale od 61 do 70 km/h. 12 punktów przewidziano np. za naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej, czy za naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem. Oznacza to, że dwukrotne naruszenie tego przepisu będzie w praktyce skutkowało utratą prawa jazdy, bo po przekroczeniu limitów kierowcę czeka ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny.

Kiedy za punkty można stracić prawo jazdy? 

Kierowca, który posiada prawo jazdy nie dłużej niż rok, nie może przekroczyć 20 punktów karnych, a jeżeli otrzyma więcej punktów, uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi zostaje mu cofnięte. Kierowca z prawem jazdy powyżej roku nie może przekroczyć limitu 24 punktów karnych. Po przekroczeniu tego limitu czeka go ponowny egzamin teoretyczny i praktyczny.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza