UOKiK otrzymał skargi dotyczące opłat z infolinią. Będzie kara dla dużej sieci komórkowej?


UOKiK otrzymał skargi dotyczące pobierania opłat za połączenia z infoliniami od klientów sieci Orange i Nju Mobile, między innymi przy składaniu reklamacji lub zgłaszaniu awarii.

Do UOKiK docierały sygnały dotyczące opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile, służącymi do zgłaszania usterek i reklamacji. Opłaty za połączenia są naliczane również w sytuacji, gdy konsument korzysta z oferty, w której ma nielimitowane rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach abonamentu.  Co więcej, opłaty są pobierane nie tylko za faktyczny czas połączenia z konsultantem, ale również za czas oczekiwania na takie połączenie.

Postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. ubiegłorocznego obrotu. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie właściwe przeciwko Orange Polska. Przygląda się również praktykom T-Mobile, w toku jest również postępowanie wyjaśniające wobec P4. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara do 10 procent obrotu.

- Naliczenie opłaty następuje już po dokonaniu diagnozy uszkodzenia. Wzywając technika konsument nie wie, czy usługa będzie odpłatna czy nie, co może powodować wątpliwości czy zdecydować się na naprawę. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi jest bezpłatne sprawdzenie zasadności kierowanych do niego zgłoszeń reklamacyjnych – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza