Różańsko na podium w konkursie Piękna Zachodniopomorska Wieś



W Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, podczas dożynek wojewódzkich ogłoszono wyniki plebiscytu „Piękna Zachodniopomorska Wieś”. Drugie miejsce zajęło sołectwo Różańsko z gminy Dębno. W nagrodę otrzyma 30 tys. zł. ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

W pierwszym etapie Różańsko znalazło się w finałowej dziesiątce. 14 września br. komisja konkursowa odbyła wizytę we wsi, aby ocenić na żywo zaangażowanie społeczne mieszkańców. Ogłoszenie wyników zaplanowano podczas dożynek wojewódzkich w Przelewicach. 

Nagrodę z rąk marszałka województwa zachodniopomorskiego odebrała delegacja w składzie:  Justyna Baranowicz, sołtysowa Różańska, Maria Lipka, przewodnicząca Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku, Andrzej Lewandowski, przedstawiciel Koła Chłopów Wiejskich w Różańsku i Maciej Patynowski z Polskiej Fundacji Społeczeństwa Przedsiębiorczego.

Różańsko to jedna z najprężniej działających wsi. Liczba zrealizowanych projektów i pozyskanych środków finansowych jest imponująca. Od wielu lat społeczność lokalna jest mocno zaktywizowana. Zgodnie z planem staje się najbardziej różaną wsią w Polsce, a na pewno województwie zachodniopomorskim. Organizuje największe imprezy, w tym regionalny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym uczestniczy ponad 30 przedstawicielek z całego województwa. Skutecznie sięgają po środki z Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno i Programu Społecznik Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu wiele inicjatyw oddolnych staje się realnych. Mnóstwo spotkań, warsztatów, imprez integracyjnych w otoczeniu róż i lasów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza