Trwa sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Radni dyskutują o inwestycjach [video]


Po godz. 10.00 rozpoczęła się LIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Transmisję można oglądać w odtwarzaczu, który umieściliśmy poniżej. 

Oto jak przedstawia sie porzadek obrad:

I. Sprawy regulaminowe otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
przyjęcie protokołu z sesji LV.
II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
IV. Informacja na temat stanu realizacji inwestycji zaplanowanych lub kontynuowanych w 2022 roku. uwagi i zapytania.
V. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2022 roku – DRUK NR 1/LIX uwagi i zapytania.
VI. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Sobieradzu.
X. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok.
XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022- 2030.
XII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
XIII. Wolne wnioski i informacje.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza