Fikcyjne faktury wykryte przez KAS

"Znikający podatnik" wprowadził do obrotu fałszywe faktury na prawie 8 mln zł. Spółki podejrzanego biznesmena brały udział w wyłudzeniach podatkowych. Szef KAS zablokował ponad 123 tys. zł na rachunkach bankowych spółki.


Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (UCS) przeanalizowali łańcuch transakcji przedsiębiorcy (podmiot o cechach znikającego podatnika), który wprowadzał do obrotu fałszywe faktury. Odkryliśmy, że w ciągu siedmiu miesięcy (styczeń - lipiec 2022 r.) wprowadził do obrotu fikcyjne faktury o łącznej wartości ponad 7,9 mln zł.

Prezes kontrolowanej spółki wyjaśnił, że nie ma nic wspólnego ze stwierdzonymi wyłudzeniami skarbowymi. Tłumaczył, że nabył pakiet 10 spółek, które po krótkim czasie sprzedał nieznanym obcokrajowcom na jednej z największych polskich platform handlowych. Pomimo pełnienia funkcji prezesa nie interesował się sprawami spółki, która bez jego uczestnictwa brała udział w wyłudzeniu 1,5 mln z podatku od towarów i usług.

Podczas przeszukania siedziby firm zabezpieczyliśmy dokumentację księgową w formie papierowej oraz elektronicznej. Efektem tych ustaleń jest wszczęcie kontroli celno-skarbowej przez Naczelnika Zachodniopomorskiego UCS w Szczecinie.

W przypadku tego przedsiębiorcy zachodziło podejrzenie wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, dlatego Szef KAS ds. STIR zablokował rachunki bankowe tej spółki Szef KAS na kwotę ponad 123 tys. zł

Działania realizowane były w ramach procedury STIR umożliwiającej Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podejrzanych podmiotów. STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń i może trwać 72 godziny z opcją przedłużenia o trzy miesiące po spełnieniu ściśle określonych warunków.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza