Inflacja w Polsce najwyższa od 25 lat. Oficjalne dane GUS.


Inflacja w Polsce we wrześniu wyniosła 17,2 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Granicę 17 procent wzrost cen przekracza po raz pierwszy od lutego 1997 roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2% (przy wzroście cen towarów – o 18,7% i usług – o 12,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,6% (w tym towarów – o 1,7% i usług – o 1,3%).

We wrześniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 17,2% (wskaźnik cen 117,2), a w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosły o 1,6% (wskaźnik cen 101,6).Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza