Zamontowali urządzenie, które ma lepiej zarządzać uruchamianiem oświetlenia ulicznego

Na terenie gminy Widuchowa zamontowane zostały zegary astronomiczne GSM w skrzynkach energetycznych sterujących oświetleniem ulicznym. Ma to na celu jak najbardziej racjonalne zarządzanie załączaniem oświetlenia ulicznego.

Zegar GSM po ustawieniu dostosowuje się do zmieniającej się długości dnia i nocy. Mimo tego, że w Gminie Widuchowa około 90% opraw lamp ulicznych jest LED-owa, to zegary sterujące są starego typu i często się rozregulowują. Powoduje to załączanie lub wygaszanie oświetlenia nie zawsze o odpowiednich godzinach.

Mając na celu oszczędne gospodarowanie finansami Rada Gminy Widuchowa w dniu 23 sierpnia podjęła uchwałę i przeznaczyła na zakup zegarów kwotę 56 284,80 zł. W ciągu kilku dniu system oświetlenia będzie kalibrowany i ustawiany tak, by jego działanie było racjonalne i oszczędne
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza