1. Gryfiński Marsz Niepodległości. Poradnik bezpieczeństwa dla uczestników.

Przed nami 1. Gryfiński Marsz Niepodległości który otrzymał patronat honorowy Wojewody Zachodniopomorskiego. Organizatorzy przedstawiają obszerny regulamin bezpieczeństwa dla uczestników wydarzenia między innymi zakaz używania środków pirotechnicznych. 

Organizatorem jest  Gryfiński Ruch Patriotyczny.

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Gryfińskiego Marszu Niepodległości, odbywającego się 11 listopada 2022 w Gryfinie. Osoby, które nie dostosują się do zapisów regulaminu, będą usuwane z manifestacji:

Organizatorem 

1. Gryfińskiego Marszu Niepodległości są gryfińskie Organizacje Patriotyczne. Nad porządkiem Marszu czuwa służba porządkowa w postaci Straży Marszu, z ramienia gryfińskich Organizacji Patriotycznych.

Każdy uczestnik 

1. Gryfińskiego Marszu Niepodległości powinien współpracować ze Strażą Marszu, ma obowiązek dostosować się do poleceń wydawanych przez osoby pełniące służbę porządkową, a wszelkie zagrożenia niezwłocznie zgłaszać.

3.W trakcie Marszu obowiązuje absolutny zakaz używania środków pirotechnicznych, oraz innych narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu uczestników zgromadzenia. Używanie tych środków skutkować będzie m.in. wysokimi karami nałożonymi osoby je używające.

4. Marsz ma charakter patriotyczny. Idziemy pod flagami biało – czerwonymi.

5. W czasie Marszu będziemy poruszać się tylko połową pasa drogowego w kolumnie zwartej. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

6. Zorganizowany udział w Marszu Niepodległości biorą wyłącznie osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje społeczne i non-profit.

7. Wszystkie transparenty, flagi i emblematy niesione przez uczestników Marszu wymagają akceptacji przez organizatorów. Zgody udzielane będą przez organizatorów i służbę porządkową w postaci Straży Marszu. Będzie to można uczynić 11 listopada 2022 r., w godz. 9:00-10:00 przy wejściu do budynku TBS.

8. Zakazane jest posiadanie własnego sprzętu nagłaśniającego. Nagłośnienie zapewniają wyłącznie organizatorzy Marszu. Wznosić będziemy hasła intonowane przez osoby do tego wyznaczone.

9. Osoby w jakikolwiek sposób naruszające zasady niniejszego regulaminu lub zakłócające przebieg Marszu będą usuwane z manifestacji.

10. Marsz jest bezpartyjny. Zakazane są wszelkie flagi i transparenty partii politycznych. Obowiązuje zakaz promowania symboli, programów i haseł politycznych.

11. Wznoszenie haseł politycznych, antyrządowych czy wzywające do agresji będą traktowane jako naruszenie charakteru i powagi manifestacji.

12. Zgromadzenie zostaje rozwiązane po ostatnim punkcie uroczystości, tj. dojściu do gryfińskiego nabrzeża.

Organizatorzy 

1. Gryfińskiego Marszu Niepodległości proszą wszystkich uczestników Marszu o przestrzeganie regulaminu i podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Prosimy o to aby na fundacje/stowarzyszenie/grupę przypadał nie więcej jak jeden baner/transparent. Chcemy aby Marsz był jak najbardziej biało – czerwony!
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza