Szkielety w centrum miasta. Co znaleziono podczas badań archeologicznych na rynku [foto]


Przez okres ostatnich czterech miesięcy, począwszy od czerwca do końca września 2022 roku na rynku w Myśliborzu przeprowadzone zostały prace archeologiczne. Co odkryli archeolodzy? 

Na terenie Myśliborza przeprowadzono pracę  w związku z inwestycją: „Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” dofinansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

W trakcie tych działań, prowadzonych przy współpracy archeologów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, odkryto wiele cennych zabytków, m. in.: fragmenty średniowiecznej i nowożytnej ceramiki (w tym cenne pod wglądem badawczym naczynie wypełnione zbożem), elementy drewniane, szklane, metalowe oraz materiał kostny pochodzenia zwierzęcego (m.in. szkielet konia).

W październiku br. pozyskany z badań wykopaliskowych węgiel drzewny, przekazany został do Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Ciechanowicach celem przeprowadzenia analizy C14. Jest to badanie, które umożliwia określenie czasookresu dla danych obiektów.

Wyniki badań pokazały, że obiekty pochodzą z okresu XIII-XVII wieku. Wszystkie znalezione obiekty zabezpieczono i trafią do ekspozycji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt nr 1, zostanie zarysowany w płaszczyźnie rynku, natomiast obiekt nr 2 po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków uzyska swoją postać poprzez formę częściowo odsłoniętą, dostępną dla mieszkańców Myśliborza i turystów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza