Nowelizacja ordynacji wyborczej. Znamy szczegóły projektu.


Będzie nowy sposób liczenia wyborczych głosów i większa liczba obwodowych komisji. Projekt zmian jest już gotowy. W dalszej części artykułu przedstawiamy szczegóły zmian. 

Wyborców czekają poważne zmiany to między innymi zmiana w sposobie liczenia głosów. Liczenie głosów w komisjach będą rejestrować kamery, więcej obwodowych komisji wyborczych.

Zmiana w sposobie liczenia głosów
Przewodniczący komisji miałby prezentować wszystkim członkom każdą kartę wrzuconą do urny wraz z ujawnieniem, na kogo został oddany głos. Wtedy też cały zespół kolegialnie decydowałby o ważności lub nieważności głosu. Obecnie w praktyce prace komisji odbywają się często w mniejszych grupach - tak, by przyspieszyć proces liczenia

Liczenie głosów w komisjach będą rejestrować kamery
Nagrywana miałaby być praca komisji od zamknięcia lokalu do sporządzenia protokołu. Materiał nie byłby transmitowany w internecie, a jedynie służyłby do celów dokumentacyjnych i pomagał przy rozstrzyganiu protestów wyborczych. 

  Więcej obwodowych komisji wyborczych
otwarcie możliwości zwiększenia liczby obwodowych komisji wyborczych tzn. lokali, w których oddajemy głosy. Aktualnie wielu obywateli rezygnuje z udział w wyborach z powodu dalekiej odległości od najbliższej komisji.

Projekt ustawy może trafić do sejmu jeszcze w tym miesiącu. Zmiany w ordynacji wyborczej należy uchwalić najpóźniej 6 miesięcy przed planowanym głosowaniem, czyli najpóźniej w kwietniu.

Źródło: rmf24.pl / fot. archiwum

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza