Dzień Pracownika Socjalnego


Służby społeczne, które na co dzień pomagają przezwyciężać innym życiowe trudności i uczą, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia w poniedziałek 21 listopada obchodzili  swoje święto. 

Dedykowane jest ono wszystkim pracownikom sektora pomocy społecznej, a więc zatrudnionym najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, ale i w organizacjach pozarządowych. 

Pracownicy socjalni, oprócz wysokich kwalifikacji, wykazują się w pracy ponadprzeciętną empatią, odwagą i determinacją. Pomagają przezwyciężać innym życiowe trudności, uczą, jak wyjść z sytuacji bez wyjścia. Pomagają rodzinom w trudnym procesie powrotu do życia w społeczeństwie, dbają o relacje międzyludzkie, wspierają osoby z niepełnosprawnością czy bezrobotne. Praca ciągle wymaga od nich podnoszenia kwalifikacji i udziału w trudnych szkoleniach. Po wybuchu wojny w Ukrainie, pracownicy socjalni odegrali bardzo istotną rolę w udzielaniu wsparcia dla uchodźców. Zadanie to wymagało podejmowania i koordynacji wielu nowych działań, nieznanych i to pod wielką presją

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Pomorzu Zachodnim to ogółem 6 970 osób, w tym 1 090 pracowników socjalnych. Ze wsparcia tego tysiąca pracowników, w 2021 r. skorzystało 24 039 rodzin.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza