Klub karate z Morynia otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu


W 2022 roku UKS Karate Kyokushin z Morynia dofinansowany został z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 10 000 złotych. Dofinansowanie w tym roku otrzymało 5776 klubów w Polsce. Na realizację Programu w 2022 roku Ministerstwo przeznaczyło kwotę 69,1 mln zł.

Od 2016 r. Ministerstwo Sportu realizuje Program „Klub”, dzięki któremu możliwe jest dotarcie z bezpośrednim wsparciem finansowym do tysięcy lokalnych środowisk sportowych, które z uwagi na zróżnicowane uwarunkowania borykają się z problemami natury organizacyjno-finansowej.

Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Nasz klub przeznaczył otrzymaną kwotę wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia sportowe.

Zadanie realizowane jest w okresie od 1.01.2022 do 30.11.2022. W tym okresie zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej w grupie dzieci 5 - 11 lat oraz 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny zegarowej w grupie 12 - 18 lat. Zrealizowano wszystkie zaplanowane treningi. Dodatkowo prowadzone były również treningi dla grupy zawodniczej przed planowanym udziałem reprezentacji klubu w zawodach. W ramach treningów dzieci przygotowywane były również do udziału w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego. Treningi dostosowane były do psychofizycznego ćwiczących - kształtując i rozwijając ich pod względem fizycznym, psychicznym i duchowym.

Dzieci trenujące w klubie w okresie realizacji zadania brały udział w następujących zawodach i wydarzeniach sportowych:

W okresie realizacji zadania tj. od 01.01.2022 do 30.11.2022 dzieci trenujące w klubie brały udział w następujących przedsięwzięciach sportowych:

  • 26-27.02.2022 - udział w Seminarium karate w Świnoujściu - udział wzięło 4 dzieci trenujących w klubie,
  • 12.03.2022 - udział w Mistrzostwach Makroregionu Zachodniego - 4 dzieci,
  • 09.04.2022 - udział w zawodach w Kołobrzegu - 12 dzieci,
  • 14.05.2022 - udział w zawodach w Legnicy - 4 dzieci,
  • 24.09.2022 - udział w zawodach w Świnoujściu - 10 dzieci,
  • 15.10.2022 - udział w zawodach w Szczecinie - 15 dzieci,
  • 29.10.2022 - udział w zawodach w Bydgoszczy - 4 dzieci,
  • 12 - 13.11.2022 – do udziału w Mistrzostwach Europy w Dębicy Polski Związek Karate Kontaktowego powołał juniorkę trenującą w naszym klubie.

Łącznie w wyżej wymienionych zawodach dzieci trenujące w klubie zdobyły 38 medali (11 złotych, 14 srebrnych oraz 13 brązowych medali).

Zachęcamy inne kluby z Morynia i naszego terenu do składania wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu „KLUB” w kolejnych edycjach.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza