Kolejne dary z Gryfina dla Ukrainy


Na Ukrainę pojedzie kolejny transport darów ze zbiórek od mieszkańców Gminy Gryfino. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz strażacy z OSP i PSP przygotowali kolejny transport darów dla Ukrainy – odzieży, która pochodziła ze zbiórek od mieszkańców Gminy Gryfino. Dary zostaną dostarczone za pośrednictwem Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na Ukrainę w miejsca najbardziej dotknięte konfliktem zbrojnym.


Informujemy, że nadal trwa utworzona przez Gminę Gryfino, w porozumieniu z Ochotniczą Strażą Pożarną w Radziszewie, zbiórka publiczna pod nazwą "Gmina Gryfino dla Ukrainy" (nr 2022/1115/OR). Wpłaty w walucie polskiej można dokonywać na konto:

Bank Spółdzielczy Ziemi Szczecińskiej Oddział w Gryfinie
19 9377 0000 0008 3218 2000 0040
z dopiskiem "Ukraina".
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza