Mieszkanki Chojny odznaczone srebrną odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadał Sylwi Janiak vel Kubiak i Beacie Junosz srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Odznaczenia dokonał Olgierd Kustosz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego – regionalna odznaka ustanowiona 7 października 2002 przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i nadawana osobom zasłużonym dla tego województwa. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza