Kolejny sprzęt trafił do strażaków. Dzięki dofinansowaniu zakupili między innymi drona do poszukiwań [foto]


Gmina Trzcińsko – Zdrój pozyskała środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup dronów dla gminy Trzcińsko – Zdrój z przeznaczeniem dla potrzeb OSP w Trzcińsku – Zdroju.

Otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości wsparcie finansowe w wysokości 46 000 złotych przy nieznacznym wkładzie własnym gminy, pozwoliło doposażyć trzcińską jednostkę w nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczo – poszukiwawczych odbywających się niejednokrotnie w niesprzyjających warunkach pogodowo – terenowych (niedostępne tereny, obszary akwenów wodnych, tereny leśne itd.). Nowy sprzęt pozwoli usprawnić przebieg tych akcji, jak również umożliwi na szybsze dotarcie z niezbędnym wsparciem do osób wymagających natychmiastowej pomocy. Należy podkreślić, iż dokonany zakup sprzętu poprawi stan wyposażenia tutejszej jednostki. To z kolei pozytywnie wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy i utrwali pozytywny wizerunek jednostki OSP Trzcińsko – Zdrój wśród społeczności lokalnej. Godnym zauważenia jest również fakt, możliwość aplikowania o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym m.in. z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości pozwala znacząco wspomóc budżet gminy Trzcińsko – Zdrój w bieżącym funkcjonowaniu jednostek OSP na terenie gminy.

We wtorek 27 grudnia w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Trzcińsku – Zdroju nastąpiło uroczyste przekazanie zakupionego sprzętu dla jednostki OSP w Trzcińsku – Zdroju, którego dokonali poseł na Sejm RP – Leszek Dobrzyński wraz z Dariuszem Mateckim Przewodniczącym Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim i Radnym Miasta Szczecina oraz Andrzejem Szelążkiem Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Szczecinie i Bartłomiejem Wróblem Burmistrzem Gminy Trzcińsko - Zdrój.

Na spotkaniu oceni byli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie starszy brygadier Marek Popławski, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie - starszy brygadier Piotr Juzyszyn, druh Paweł Trzaskoś –wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP w Szczecinie i jednocześnie Komendant Zarządu Miejsko - Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy Trzcińsko – Zdrój, Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzcińsku – Zdroju Robert Kowalski, Prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddziału Powiatowego w Gryfinie Grzegorz Lacek, Łukasz Kamiński – przedstawiciel Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego oraz Piotr Kobusiak – Prezes OSP w Trzcińsku – Zdroju. To na ręce prezesa trzcińskiej OSP przekazano zakupiony sprzęt, który z pewnością sprawdzi się w sytuacjach wymagających szybkiego i sprawnego podejmowania działań ratunkowych.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza