Ochotnicze Straże Pożarne z dofinansowaniem


Gmina Gryfino dokłada wszelkich starań aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Ogromną rolę odgrywają Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie sołectw.

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie Mieczysław Sawaryn dokonał oceny jakości przeprowadzonych prac remontowych w remizie w Sobieradzu. Środki przeznaczone na prace remontowe w tym miejscu to ponad 40 000 zł, całość tej kwoty pochodzi z budżetu gminy Gryfino.
Kolejny projekt realizowany dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to pomoc nosząca nazwę „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG Gminy Gryfino w umundurowanie specjalne”.

Działanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie z funduszu wyniesie 59 396,50 zł. Całkowita wartość projektu to 60 350 zł.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza