Ponad 300 komputerów dla uczniów zamieszkujących Gminę Gryfino


W ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Gryfino zakupiła sprzęt komputerowy, który przekazany zostanie 361 uczniom zamieszkującym Gminę Gryfino.

Pierwsze komputery stacjonarne, laptopy i tablety wraz z akcesoriami zostaną przekazane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 15 grudnia 2022 r.

Przekazanie sprzętu wszystkim grantobiorcom planowane jest do końca bieżącego roku. O terminie i miejscu, w którym będzie można odebrać sprzęt, zainteresowane osoby będą na bieżąco informowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub dyrektorów Szkół Podstawowych.

Projekt „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza