Teren przy jeziorze zostanie zagospodarowany na cele rekreacyjne


Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, wraz ze Skarbnikiem Gminy - Bożeną Misiewicz, w obecności Wicemarszałka Olgierda Kustosza, podpisali umowę na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Mieszkowicach na cele rekreacji i wypoczynku". 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty będzie następujący cel - Poprawa życia mieszkańców Gminy Miejsko-Wiejskiej Mieszkowice, poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Mieszkowicach. Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza