Współpraca gminy z Grupą Azoty zaowocowała naprawą schodów na Górę Czcibora [foto]


Odbiór końcowy zadania pn. Remont schodów głównych – rewitalizacja miejsca wokół Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” zrealizowanego w ramach umowy zawartej pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne ,, Police’’ S.A, a Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu.

Umowa darowizny w kwocie 199 000,00 zł brutto, w całości pokryła koszt inwestycji, która dotyczyła nie tylko remontu schodów głównych, ale również wykonania pamiątkowej tablicy upamiętniającej tegoroczną 1050. Rocznicę Bitwy pod Cedynią, obchodzoną w dniach 24-26 czerwca 2022 r.

Władze samorządowe oraz społeczność lokalna składają serdeczne podziękowania Grupie Azoty Zakłady Chemiczne ,,Police’’ S.A., za czynny udział w rewitalizacji otoczenia wokół pomnika Polskiego Zwycięstwa nad Odrą, który stanowi obecnie jeden z podstawowych punktów na mapie turystycznej naszego regionu.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza