Wybudują drogę i parkingi dzięki milionowemu dofinansowaniu


Blisko 2,5 mln zł wynosi dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na rozbudowę drogi osiedlowej w Kołbaczu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2023 roku.

Już w przyszłym roku zmieni się układ dróg gminnych w Kołbaczu. Powstanie jezdnia o nawierzchni bitumicznej oraz miejsca postojowe. Wybudowane zostaną zjazdy, jezdnie manewrowe i chodniki oraz przebudowana zostanie infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna i deszczowa.

Umowę w tej sprawie 21 grudnia 2022 r. podpisali wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska i przedstawiciel wykonawcy inwestycji firmy UTB Baranowski Tomasz Baranowski, w obecności Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Michała Jacha i Leszka Dobrzyńskiego, wojewody zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego, radnych Rady Gminy Stare Czarnowo oraz dyrektora ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego Anny Pawlak.

- W przyszłym roku dzięki pozyskanym funduszom przebudujemy ulicę Szarych Mnichów w Kołbaczu. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku, kiedy to udało się wyremontować ulice Bogusława, Cystersów i część Szarych Mnichów - powiedziała wójt Marzena Grzywińska.

Inwestycja zaplanowana do realizacji obejmuje budowę drogi mającej kluczowe znaczenie dla ruchu drogowego w Kołbaczu, ponieważ bezpośrednio przy niej znajdują się budynki wielorodzinne, przychodnia, apteka oraz przedszkole, do którego uczęszczają dzieci ze wszystkich miejscowości na terenie gminy.

- Podczas wielu rozmów z mieszkańcami zgłaszano mi potrzebę zwiększenia miejsc parkingowych. Rozwiążemy ten problem, ponieważ powstaną nowe miejsca postojowe, dzięki czemu zmniejszy się problem z parkowaniem w Kołbaczu - powiedział radny z Kołbacza, Zenon Róg.

Realizacja inwestycji wpłynie na mieszkańców miejscowości popegeerowskiej, jaką jest Kołbacz, zmniejszając dysproporcje w dostępie do podstawowej infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich oraz przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców.

Koszt inwestycji wyniesie blisko 3,5 mln zł, z czego kwota 2,5 mln zł sfinansowana będzie w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, edycja trzecia - PGR.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza