Informacja o likwidacji "Cedyńskiego Stowarzyszenia Wrzosowe Wzgórza "

Likwidator Cedyńskiego Stowarzyszenia Wrzosowe Wzgórza w likwidacji KRS 0000238286, Osinów Dolny 38 74-520 Cedynia, ogłasza że Stowarzyszenie dnia 12 grudnia 2022 r. Powiozło uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenie  i postawienia go w stan likwidacji .

Likwidator wzywa wierzyciela do złożenia swoich wierzytelności w terminie 1 miesiąca od dnia niniejszego ogłoszenia. 

Likwidator Janusz Siedmiogrodzki. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza