Blue Monday - ten poniedziałek to najbardziej depresyjny dzień w roku


Trzeci poniedziałek po Nowym Roku określany jest jako Blue Monday. W roku 2023  przypada on 16 stycznia.  To najbardziej depresyjny dzień w roku. Termin Blue Monday pojawił się w 2004 roku, gdy użył go brytyjski psycholog Cliff Arnall.

Depresja to grupa zaburzeń psychicznych, pojęcie stosowane w terminologii psychiatrycznej i odnoszące się do zespołów objawów depresyjnych występujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi lub zaburzeniami nastroju). Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju (smutkiem, przygnębieniem, niską samooceną, małą wiarą w swoje możliwości, poczuciem winy, pesymizmem, u części pacjentów myślami samobójczymi), niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią), spowolnieniem psychoruchowym, zaburzeniem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) lub zmniejszeniem apetytu (rzadziej jego wzmożeniem. Termin ten został wprowadzony przez psychologa, nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. Eksperci podkreślają jednak, że nigdy nie należy ignorować oznak pogarszającego się psychicznego samopoczucia.

Ten najbardziej przygnębiający poniedziałek w roku został ustanowiony na podstawie takich czynników, jak niski poziom motywacji do działania, koniec okresu świąteczno-noworocznego, świadomość tego, że nie dotrzymuje się postanowień, a także warunki pogodowe.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza