OSP Zielin składa podziękowanie za udzielone wsparcie


Ochotnicza Straż Pożarna w Zielinie, dziękuje za wsparcie finansowe w kwocie 5000 złotych Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

Ze środków programu "MAŁY STRAŻAK" 2022 zostało zakupione wyposażenie dla jednostki.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza