Nowy nieoznakowany radiowóz trafił do policjantów w regionie


Nowy radiowóz wzmocnił flotę dębnowskiej jednostki Policji. W uroczystym przekazaniu pojazdów uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu młodszy inspektor Rafał Janzen wraz z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Myśliborzu młodszym inspektorem Bogdanem Marciniakiem, Wicestarostą myśliborskim Alicją Prill, Burmistrzem Dębna Grzegorzem Kulbickim oraz Wójtem Boleszkowic Markiem Czyparem.

To pojazd marki KIA i na codzień będzie wykorzystywany przez służby kryminalne. To kolejny radiowóz, który będzie wykorzystywany przez dębnowskich mundurowych. Pojazd zakupiono w ramach dostaw centralnych realizowanych przez Komendę Główną Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, Gminę Dębno oraz Gminę Boleszkowice. W tym przypadku Komenda Główna Policji przeznaczyła na zakup radiowozu 100 000 tys. zł, natomiast wkład pozostałych samorządów wyniósł po 20 000 tys. zł. Łączny koszt przekazanego pojazdu to 160 000 tys. zł. Z racji charakterystyki służby, do której nowe auto zostało przeznaczone, wyposażono je w szereg udogodnień i wiele elementów dodatkowego wyposażenia, co powoli ich użytkownikom jeszcze skuteczniej realizować stawiane przed nimi zadania.


Flota debnowskiej Policji jest sukcesywnie uzupełniana o kolejne nowe pojazdy. Zakupione samochody to niewątpliwie duże wsparcie techniczne w służbie funkcjonariuszy, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Dębno, Gminy Boleszkowice oraz całego Powiatu myśliborskiego. Zwiększają one jednocześnie bezpieczeństwo mundurowych podczas podejmowania różnego rodzaju interwencji, a także poprawią komfort ich pracy. W ostatnim czasie to już piąty radiowóz zakupiony dla Komisariatu Policji w Dębnie przy wsparciu samorządów lokalnych. Poprzednie cztery radiowozy zostały zakupione w systemie 50/50 z czego połowę środków przekazała Komenda Główna Policji a drugą połowę przekazała Gmina Dębno. Były to trzy radiowozy oznakowane oraz jeden radiowóz nieoznakowany.

Na zakończenie, Komendant Powiatowy Policji w Myśliborzu młodszy inspektor Rafał Janzen złożył podzękowania na ręce Wicestarosty myśliborskiego Alicji Prill, Burmistrza Dębna Grzegorza Kulbickiego oraz Wójta Gminy Boleszkowice Marka Czypara za przekazanie przez samorządy lokalne środków finansowych potrzebnych na zakup nowego radiowozu oraz za ciągłe wspieranie myśliborskiej jednostki co przekłada się na wymierne korzyści jakim jest zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców obu gmin oraz poprawa komfortu pracy policjantów.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza