Naukowcy zakończyli badanie terenu w pobliżu Kościoła Mariackiego i murów obronnych w Chojnie [foto]


Naukowcy z Wydział Architektury - Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr inż. arch. Jakub Gołębiewski i dr inż. arch. Maciej Płotkowiak zakończyli projekt badawczy pt. „Przeprowadzenie badań archeologicznych i architektonicznych dla terenu między ratuszem i Kościołem Mariackim oraz terenu przy murach tzw. Planty w Chojnie”.

Przedmiotem badań były relikty przedwojennej zabudowy przy rynku w Chojnie oraz średniowieczne mury obronne miasta na ich południowym odcinku. W ramach badań ustalono przebieg linii zabudowy wzdłuż wschodniej pierzei rynku, a także potwierdzono układ przedwojennej parcelacji. W trakcie prac odkryto nowożytne relikty piwnic oraz wąską brukowaną uliczkę łączącą rynek z Kościołem Mariackim.

W przypadku murów obronnych dokonano oceny stanu posadowienia konstrukcji i określono wytyczne dotyczące jej zabezpieczenia. Badania były realizowane we współpracy z archeologami z Muzeum Narodowego w Szczecinie: Sławomirem Słowińskim i Grzegorzem Durdyniem oraz Kołem Naukowym „Meriti” na Politechnice Morskiej.

Kolejnym etapem współpracy z Gminą Chojna będzie opracowanie wytycznych, dotyczących zagospodarowania terenu przy rynku oraz przy murach obronnych.



Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza