Sesja Rady Miejskiej w Gryfinie - oglądaj na żywo [video]W czwartek 30 marca o godzinie 10.00 rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Transmisję można oglądać w odtwarzaczu, który umieściliśmy poniżej.

Oto jak przedstawia się porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe
  - otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  - przyjęcie protokołu z LXVII sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w roku 2022 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2023 rok – DRUK NR 1/LXIXuwagi i zapytania
 5. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2022 roku– DRUK NR 2/LXIXuwagi i zapytania
 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej – DRUK NR 3/LXIXuwagi i zapytania
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Banie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVIII/480/23 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Gryfino
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2023 r.” 
 12. Rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie organizacji komunikacji autobusowej w sołectwie Krzypnica.
 13. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale nr XXXVI/491/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – rejon Starego Miasta 1
 14. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.uwagi i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza