Wielopokoleniowe centrum spotkań w Chojnie. Trwają prace remontowe [foto]


Z początkiem marca rozpoczęły się prace remontowe w budynku byłego chojeńskiego kina, powstanie tam wielopokoleniowe centrum spotkań

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zmianę sposobu użytkowania części budynku na wielopokoleniowe miejsce spotkań wraz z przebudową budynku oraz rozbiórką holu przed wejściem głównym i klatki schodowej (przebudowa na schody zewnętrzne), a także wymianą pokrycia dachowego.

Będzie to miejsce, w którym seniorzy będą mogli uczyć się (między innymi) korzystania z urządzeń elektronicznych XXI wieku. Będzie to miejsce, na połączenie sił młodzieży i seniorów.

foto, tekst: chojna.pl/Przemysław Kaweński
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza