Za nami 55. sesja Rady Miejskiej w Chojnie. Czym zajmowali się radni? [video]


W piątek 24 marca odbyła się 55. sesja Rady Miejskiej w Chojnie. Program sesji przewidywał 21 punktów. Radni podjęli jedenaście uchwał i wysłuchali sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie za rok 2022. 

Sesja była na żywo transmitowana w internecie za pomocą serwisu YouTube. Jakie uchwały podjęli radni? Między innymi dotyczące zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojna czy w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych położonych na terenie Gminy Chojna. 
Zmieniono również nazwy ulic i tak w mieście będzie funkcjonować ulica Wietrzna, Widokowa i Fiołkowa. 

Całe nagranie z sesji jest dostępne poniżej. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza