Czy na Rozlewisku Kostrzyneckim powinien powstać rezerwat?


Czy na Rozlewisku Kostrzyneckim powinien powstać rezerwat? Ta dyskusja toczy się w gminie Cedynia od końca ubiegłego roku. Kolejne spotkanie w tej sprawie ma odbyć się w poniedziałek 27 marca w świetlicy w Starym Kostrzynku. 

Podczas swoich dorocznych wędrówek ptaki wodne (np. kaczki, gęsi) muszą bezpiecznie odpocząć. Rozlewisko Kostrzyneckie jest jednym z ostatnich takich miejsc. Na obszarze całej Europy jest już ich niewiele, bo niszczy je melioracja, a ostatnio susza.
Podczas tego wypoczynku lub zimowania ptaki są płoszone i zabijane przez myśliwych. Strzały rozlegają się przed świtem i o zmierzchu, strzela się bez rozpoznania celu. Zabijane są nawet gatunki prawnie chronione, do czego nawet przyznał się w publicznym filmie myśliwy - strażnik leśny. Środowisko myśliwskie nie potrafi powstrzymać patologii, która powstała na Rozlewisku.
Rozlewisko Kostrzyneckie to jedno z niewielu miejsc wzdłuż Odry, gdzie ryby wpływają na tarło. Intensywna gospodarka rybacka i odławianie tarlaków prowadzi do wyjałowienia łowisk - wiedzą o tym doskonale wędkarze. Katastrofa na Odrze zabiła ponad 60% ryb. Rezerwat na Rozlewisku to jedna z szans na powrót życia do Odry. Chcemy, by wędkarze korzystali z Rozlewiska na dotychczasowych zasadach. Uważamy, że stowarzyszenia wędkarskie będą najlepszymi partnerami do opieki nad tym terenem.
Na terenie Gminy Cedynia znajdują się cztery rezerwaty. Do żadnego z nich nie są pobierane bilety wstępu, nikt nie utrudnia mieszkańcom malowania budynków, czy wymiany okien. Przy rezerwatach prowadzona jest normalna gospodarka rolna. Porozmawiajcie Państwo z mieszkańcami Lubiechowa Dolnego, tam rezerwat znajduje się POŚRODKU WSI. Nikt nie będzie zabraniał spacerów po Rozlewisku, a nawet odwrotnie - prosimy odwiedzić i zobaczyć Wrzosowiska Cedyńskie, Rezerwat Bielinek czy Rezerwat Świergotki, powstają tam dobrze oznakowane turystyczne szlaki i infrastruktura.
27 marca, w poniedziałek o godzinie 17:30 spotykamy się na świetlicy wiejskiej w Starym Kostrzynku z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, naukowcami, przyrodnikami, ekologami, by porozmawiać i uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania rezerwatu i zdementowania wszelkich kłamstw i manipulacji.

Zdjęcia - Piotr Piznal
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza