Dotacje w programie Mój Prąd 5.0 już dostepne!

22 kwietnia 2023 roku wystartowała już piąta edycja programu Mój Prąd. Jak zapowiadano zostały utrzymane dotacje do fotowoltaiki, magazynów energii i ciepła oraz systemów HEMS, ale cieszyć się mogą osoby, które chcą zainwestować dodatkowo w pompę ciepła lub kolektory słoneczne – na te zakupy również przewidziane są dopłaty. 

Na co mogą liczyć beneficjenci programu?

Kwoty dofinansowania

Dopłaty do mikroinstalacji oraz magazynów energii zostały utrzymane. Dla osób, które nie skorzystały jeszcze z dotacji w programie Mój Prąd i rozliczają się w oparciu o system net-billing, dofinansowanie będzie wynosiło:

  • do instalacji fotowoltaicznych – do 6 000 zł, jeśli prosument zakłada tylko instalację PV
  • i do 7 000 zł, jeśli poza instalacją inwestuje również w inne urządzenia (magazyny energii, magazyny ciepła, systemy HEMS/EMS),
  • do magazynów energii – do 16 000 zł
  • do magazynów ciepła* – do 5000 zł
  • do systemów HEMS/EMS – do 3000 zł
oraz dodatkowo | nowość w tej edycji programu |:
  • do pomp ciepła powietrze-powietrze* – do 4 400 zł
  • do gruntowych pomp ciepła* – do 28 500 zł
  • do pomp ciepła powietrze-woda* – do 12 600 zł / do 19 400 zł do pomp o podwyższonej klasie energetycznej
  • do kolektorów słonecznych – do 3 500 zł.

Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50% poniesionych kosztów inwestycji.

*Można uzyskać dotację na magazyn ciepła lub wybraną pompę ciepła.

Nowości w programie

W nowej edycji programu przewidziano dotacje dla osób chcących – oprócz fotowoltaiki – zainwestować np. w pompę ciepła powietrze-woda. I dodatkowo ta inwestycja nie musi być powiązana z wymianą nieefektywnego źródła ciepła tzw. „kopciucha”, lecz jest możliwość dofinansowania również przy kotle gazowym.

Daty w programie

Nabór wniosków będzie prowadzony od 22.04.2023 r. do 22.12.2023 r. Może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się pula przeznaczonych środków, tak jak bywało też w poprzednich edycjach. Okres kwalifikowalności kosztów nie uległ zmianie i jest to data: 1.02.2020 r.

Kto może być beneficjentem w programie

Tutaj zasady nie uległy zmianie – program obejmuje prosumentów, którzy rozliczają się w ramach nowego systemu net-billing. Z dofinansowania w tej edycji programu mogą również skorzystać osoby, które rozliczają się w systemie net-metering, jednak muszą one przejść na system net-billing.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu Mój Prąd 5.0.

Zachęcamy do kontaktu z doradcą z firmy piTERN: Jakub Bednarek, konsultant ds. energii odnawialnej, tel. 603 304 431.

Pitern sp. z o.o.
ul. Batorowska 9 Dąbrowa, 62-070 Dopiewo
tel. 505 056 853, e-mail: info@pitern.pl

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza