„Połączeni – zasadź drzewo i zostaw po sobie ślad”


Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce, zdecydowało się na realizację projektu z Programu Społecznik zainicjowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o charakterze proekologicznym, angażującym młodzież. Do projektu zostali zaproszeni seniorzy mieszkający w Rurce, którzy razem z młodymi wolontariuszami zasadzili wybrane gatunki drzew i krzewów ozdobnych m.in. klony, jabłonie, wiśnie i ozdobne krzewy i trawy. Zasadzone drzewa oznakowane zostały tabliczkami z imionami seniorów i młodych wolontariuszy biorących udział w projekcie.
Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez ogromnego wsparcia i zaangażowania mieszkańców Rurki, którzy przygotowali teren do nasadzeń, zamontowali obrzeża wokół drzew oraz uporządkowali teren wokół świetlicy za co bardzo dziękujemy.

Dziękujemy Pani Burmistrz Barbarze Raweckiej za pomoc i wsparcie podczas realizacji projektu oraz firmie ogrodniczej „Ogrodnictwo MONI-GAJ Monika Mąka” w wyborze, zakupie drzew i krzewów oraz aranżację nasadzeń.

Koło Gospodyń Wiejskich w Rurce

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza