Triduum Paschalne: Wielki Piątek- dzień śmierci Jezus


Kościół katolicki przeżywa Triduum Paschalne. Wierni przygotowują się do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które ma nadejść już niedługo.

W Wielki Piątek, czyli dzień śmierci Jezusa na krzyżu, w kościołach odczytywana jest męką Pańska. W tym dniu nie sprawuje się mszy świętej. Po adoracji krzyża wierni przyjmują jedynie komunie świętą. Podczas liturgii, jaką odprawia się w kościołach, ksiądz zaraz po wejściu do świątyni kładzie się przed ołtarz. Następnie zostają odczytane fragmenty pisma świętego. 

Kolejnym punktem jest odsłonięcie krzyża, które zasłonięte było fioletową "chustą" - Kapłan wówczas wyśpiewuje: Oto Drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata. Wierni odpowiadają: Idźmy z pokłonem.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza