Po raz kolejny powiększyła się rodzina sokołów wędrownych z Elektrowni Dolna Odra


19 maja sokolnicy ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” z Włocławka zaobrączkowali dwa młode sokoły wędrowne, które wykluły się w gnieździe znajdującym się na kominie Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE.

W Elektrowni Dolna Odra wykluły się dwa młode sokoliki – samiec i samiczka. Są już dosyć wyrośnięte i prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni będą latać. Samiczka waży ponad kilogram – mówi Andrzej Pałgan, ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”.

Przypomnijmy, że w Elektrowni Dolna Odra na początku stycznia 2023 r. na kominie posiadającym windę zamontowano nową platformę z gniazdem. Umożliwi to w przyszłości sokolnikom łatwiejszy dostęp do gniazda sokołów wędrownych. Dodatkowo na nowym gnieździe zamontowano kamerę, aby na bieżąco śledzić przebieg lęgu i odpowiednio planować obrączkowanie młodych sokołów w przyszłości. Póki co dolnoodrzańskie sokoły korzystają ze starego gniazda, ale na przyszły sezon lęgowy przewidziana ich przeprowadzka.

W tym roku mija 20 lat od momentu założenia gniazda sokołów wędrownych na kominie naszej elektrowni. Jest to jedno z pierwszych gniazd sokoła wędrownego w Polsce. Cieszymy się, że możemy pomóc w odbudowie populacji tego niezwykle rzadkiego i chronionego gatunku ptaków – mówi Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Od wielu lat na terenie dolnoodrzańskiej elektrowni odnotowujemy również obecność wielu innych gatunków ptaków podlegających prawnej ochronie. Są to gniazdujące na nieczynnej kwaterze składowiska odpadów paleniskowych jaskółki brzegówki, czy bytujące w bliskim sąsiedztwie urządzeń blokowych pustułki z rodziny sokołowatych, które póki co zadomowiły się w niezamieszkałym jeszcze nowym gnieździe sokołów.

Sokół wędrowny jest jednym z najrzadziej występujących gatunków ptaków drapieżnych w Polsce, który zagrożony jest wyginięciem. Sokoły gnieżdżą się na półkach skalnych, w górach lub na klifach oraz w lasach. Same nie budują gniazd, wykorzystując gniazda innych dużych ptaków, zwłaszcza drapieżnych – bielików, rybołowów, orlików, a także bocianów czarnych. Bardzo chętnie zajmują też gniazda w koloniach czapli i kormoranów. Wpływ na osiedlanie się ptaków w dużym stopniu ma położenie elektrowni w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry, którego terytorium w całości pokrywają obszary Natura 2000.

Departament Komunikacji PGE GiEK
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza