Wspólnie z Lasami Państwowymi zmodernizują drogę powiatową [foto]


W siedzibie Nadleśnictwa Chojna, podpisano porozumienie intencyjne dotyczące modernizacji odcinka drogi powiatowej ze środków Funduszu Leśnego.
Modernizacji poddany zostanie fragment o długości 2,4 km, prowadzący od Polesina (gmina Widuchowa) do przejazdu kolejowego. Sygnatariuszami listu byli: Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński, Henryk Kaczmar - Członek Zarządu Powiatu Gryfińskiego, Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa oraz Sylwan Barcz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna.

Podczas wydarzenia obecny był również Dariusz Matecki, kierownik Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Regionalnym RDLP w Szczecinie. List intencyjny będzie stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie, który zostanie złożony do 25 maja. W czerwcu opublikowana zostanie lista zadań, które otrzymają dofinansowanie. Mamy nadzieję, że odcinek "polesiński" znajdzie się na tej liście.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza