Elektrownia Dolna Odra będzie współpracować z żołnierzami 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej


Elektrownia Dolna Odra, oddział spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE podpisała porozumienie z 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej. W efekcie nawiązanej współpracy, żołnierze obrony terytorialnej będą mieli możliwość poznać obiekt infrastruktury energetycznej, a także odbyć szkolenie w zakresie reagowania na skutki ewentualnych klęsk żywiołowych.

Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora Elektrowni Dolna Odra Sylwestra Chruszcza i dowódcę 14 ZBOT Piotra Sulwińskiego. Dokument określa zasady oraz zakres współpracy Brygady i Elektrowni Dolna Odra.

– Żołnierze 14 ZBOT nabędą wiedzę z zakresu energetyki, która będzie im pomocna w przypadku usuwania skutków zdarzeń kryzysowych. Wspólne działania to okazja do wypracowania optymalnego schematu współpracy, który może zostać wykorzystany w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających szybkiej reakcji obu podmiotów – podsumował Sylwester Chruszcz, dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej od początku swojego istnienia wspiera mieszkańców Pomorza Zachodniego w działaniach antykryzysowych. Jej żołnierze już kilkakrotnie ćwiczyli, wraz ze służbami odpowiedzialnymi za reagowanie w kryzysie, m.in. procedury poszukiwania zaginionych, przeciwdziałania w sytuacji zagrożenia chemicznego, ewakuacji poszkodowanych, działań na wodzie i lądzie.

– Nasze hasło „Zawsze gotowi – zawsze blisko” ma w działaniach antykryzysowych wymiar szczególny i bardzo konkretny, nie raz udowodniliśmy już swoją przydatność Pomorzu Zachodniemu w trudnych sytuacjach – podkreśla dowódca 14 ZBOT płk Piotr Sulwiński. – Współpraca z „Dolną Odrą”, wspólne ćwiczenia, wymiana informacji i gotowość do wspólnego reagowania w razie kryzysu zapewni mieszkańcom Pomorza Zachodniego bezpieczeństwo – dodaje.

Podpisane porozumienie to kontynuacja i efekt trwającej już współpracy między stronami. PGE GiEK jest jednym z fundatorów sztandaru 14. ZBOT a zachodniopomorscy „Terytorialsi” szkolili w ubiegłym roku pracowników elektrowni w zakresie reagowania i zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Również w ubiegłym roku żołnierze WOT brali udział w operacjach wspierających administrację publiczną i społeczności lokalne. Uczestniczyli w szkoleniach krajowych oraz ćwiczeniach międzynarodowych. Jednym z ogólnopolskich przedsięwzięć szkoleniowych z zarządzania kryzysowego było ćwiczenie „Przyjazna Energia-2022” na wypadek wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej, prowadzone przy współpracy m.in. z PGE Polską Grupą Energetyczną.

Departament Komunikacji PGE GiEK.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza