Spadki i darowizny – wzrost kwot wolnych od opodatkowania

 


Wyższe kwoty wolne w podatku od spadków I darowizn od 1 lipca 2023 roku. Członkowie najbliższej rodziny mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia po spełnieniu określonych warunków. Nowością jest ograniczenie kwoty wolnej od opodatkowania przy darowiznach od wielu osób.


Podatek od spadków i darowizn muszą zapłacić osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny, a wartość majątku przekracza kwotę wolną od podatku. Od 1 lipca 2023 r. wzrastają kwoty wolne od opodatkowania w podatku od spadków i darowizn. Z opodatkowania zwolnione będą następujące kwoty:
  • w I grupie podatkowej - nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36.120 zł od jednej osoby lub 108.360 zł od kilku osób;
  • w II grupie podatkowej - opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób;
  • w III grupie podatkowej - limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób.

Zwolnienie dla najbliższej rodziny

W I grupie podatkowej wyróżniamy tzw. grupę zerową – czyli najbliższą rodzinę (małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha). Darowizny i spadki w tej grupie, których wartość przekracza 36 120 zł, są całkowicie zwolnione z opodatkowania pod warunkiem spełnienia dwóch warunków:.
  • zgłoszenia na formularzu SD-Z2 otrzymania darowizny/spadku w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy, oraz
  • posiadania dokumentów potwierdzających otrzymanie pieniędzy (dowód przekazania na rachunek płatniczy nabywcy w banku, przekazem pocztowym itd.).

Co to są grupy podatkowe?

W przypadku darowizn i spadków obowiązują trzy tzw. grupy podatkowe, które obejmują różne kategorie osób i różne kwoty wolne od podatku.

Do I grupy podatkowej należy najbliższa rodzina: małżonek, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo, wnuki, dzieci. pasierbowie, zięć, synowa, ojczym, macocha i teściowie. Od 27 października 2020 roku do grupy I należą także wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Rozszerzona również została definicja wstępnych, która obejmuje także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

W II grupie podatkowej, która obejmuje dalszą rodzinę, np. wujków czy ciocie (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych).

Do III grupy podatkowej, do której zaliczają się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy.

Jak zgłosić spadek lub darowiznę w urzędzie skarbowym?

Po otrzymaniu darowizny w kwocie przekraczającej kwotę wolną, obdarowany co do zasady powinien zgłosić ją w urzędzie skarbowym. Robi się to na druku SD-Z2. Natomiast w przypadku spadku odpowiednim drukiem z którego należy skorzystać jest SD-3.

Nowe ograniczenie kwoty przychodu przy darowiznach od wielu osób

Nowością jest ograniczenie kwoty wolnej od opodatkowania przy darowiznach od wielu osób. Zgodnie ze zmianami przepisów nowe limity kwot przy darowiznach od kilku osób otrzymanych w ciągu pięciu lat mają wynieść, dla:
  • I grupy – 108 360 zł;
  • II grupy – 81 270 zł;
  • III grupy – 54 180 zł.

Sposób liczenia pięcioletnich okresów

Okresy pięcioletnie dla nowych kwot wolnych będą liczone począwszy od 1.07.2023 r. Dla spadków i darowizn przekazanych przed tą datą, stosowane będą dotychczasowe przepisy.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza