Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Morynia [foto] [video]


Podczas obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Moryniu, radni – jednogłośnie 15 głosami - udzielili absolutorium Burmistrzowi Morynia Józefowi Piątkowi. 

Radni zatwierdzili również jednomyślnie sprawozdanie finansowe Gminy Moryń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.


Udzielenie absolutorium poprzedzone było prezentacją przez Burmistrza Morynia Raportu o stanie Gminy Moryń w roku 2022. Nikt nie wniósł uwag do przedstawionego dokumentu, który został przyjęty pozytywnie.


Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza