Jest pozwolenie na budowę stacji rozruchowej w Elektrowni Dolna Odra


Elektrownia Dolna Odra, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, uzyskała pozwolenie na budowę stacji rozruchowej, która zwiększy elastyczność pracy elektrowni poprzez umożliwienie szybkiego uruchomienia bloków energetycznych w sytuacji ich całkowitego wyłączenia. 

Inwestycja zapewni bezpieczeństwo pracy bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra i zwiększy możliwość ich szybkiego reagowania na zwiększone zapotrzebowanie operatora na energię w krajowym systemie energetycznym.

Aktualnie zakończyły się prace projektowe i rozpoczęła się faza realizacji inwestycji.  nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył Burmistrz Mieczysław Sawaryn.

Realizacja inwestycji znacznie poprawi bezpieczeństwo energetyczne północno-zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności pracy bloków w trybie elektrowni szczytowej. Dodatkowo zapewni ciągłość produkcji energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców – podkreśla Sylwester Chruszcz, dyrektor Oddziału Elektrownia Dolna Odra.

Stacja rozruchowa będzie źródłem pary do uruchomienia bloków energetycznych nr 5–8 w Elektrowni Dolna Odra. Zlokalizowana będzie na niezabudowanej działce, za blokiem nr 8 na terenie elektrowni.

Główne elementy stacji rozruchowej to: kocioł, instalacja rozładunku, instalacja magazynowania paliwa, instalacje technologiczne oraz rurociągi. Paliwem Stacji rozruchowej będzie olej opałowy lekki. Instalacja będzie wytwarzała 31 ton pary (przegrzanej) na godzinę przy sprawności na poziomie 90%.

Generalnym realizatorem inwestycji jest Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o.o. Koszt inwestycji wyniesie ponad 37 milionów złotych, a jej ukończenie planowane jest na I kwartał 2024 r.Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza