Marszałek z wizytą w powiecie gryfińskim [foto]


Unijne wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego trafi do Gmin: Widuchowa, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Moryń i Mieszkowice. 

Środki te pozwolą na realizacje zadań dotyczących małych inwestycji na terenie sołectw, przebudowę drogi gminnej oraz na zadania związane z ulepszeniem infrastruktury sportowej. Umowy z beneficjentami z powiatu gryfińskiego podpisał 20 lipca br. marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

- „Granty Sołeckie” co roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gmin i sołectw. Łącznie w poprzednich sześciu edycjach do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 2,8 tys. zgłoszeń. Wspartych zostało 955 inicjatyw na łączną kwotę ok. 10 mln zł. Dzięki tym środkom kolejne sołectwa zrealizują małe, ale niezwykle ważne dla mieszkańców, projekty inwestycyjne. Cieszę się, że wśród tegorocznych laureatów są także sołectwa z powiatu gryfińskiego - mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Umowy, przyznające środki z „Grantów sołeckich 2023” podpisały Gminy: Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Moryń i Mieszkowice. Pomoc finansowa na realizację projektu (dla jednego sołectwa) to 15 tys. zł. Wsparcie pozwoli na postawienie wiat w Starym Czarnowie i w Kołbaczu, a także w Rosnowie. W miejscowości Gogolice zmodernizowany zostanie plac zabaw, a w Dolsku i w Starych Łysogórkach staną siłownie plenerowe. Przy ścieżce rowerowej R-20 Trasy Pojeziernej w Przyjezierzu stanie samoobsługowa stacja naprawy rowerów. Zagospodarowany zostanie także teren wokół boiska w miejscowości Stara Rudnica. Inwestycja obejmie postawienie ogrodzenia wzdłuż boiska oraz montaż ławek i stojaka na rowery. W miejscowości Piasek kontynuowana będzie inwestycja związana z budową chodnika. W świetlicy w Kłosowie zamontowane zostaną rolety zewnętrzne.

Większe bezpieczeństwo, a także komfort jazdy

Finansowe wsparcie z PROW 2014-2020, w wysokości ponad milion złotych, dla Gminy Widuchowa pozwoli na przebudowę fragmentu drogi gminnej - ul. Polnej (ok. 500 m), w miejscowości Krzywin. W ramach zadania wykonana zostanie m.in. nawierzchnia bitumiczna (jezdnia o szerokości 5,5 m) oraz nawierzchnia z kostki betonowej typu ekobruk, a także odwodnienie oraz przebudowa oświetlenia ulicznego.

Lepsza baza sportowa

Podczas wizyty w powiecie gryfińskim marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał również z samorządowcami umowy gwarantujące dofinansowanie na remonty lokalnej bazy sportowej. Zawarte porozumienia opiewają na kwotę blisko 150 tys. zł.

Gmina Cedynia ze wsparciem 30 tys. zł wdroży pierwszy etap prac pozwalający na poprawę akustyki w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. Gmina Chojna z pomocą 30 tys. zł dokończy budowę szatni sportowej przy boisku piłkarskim w Nawodnej. Gmina Moryń także dzięki 30 tys. zł wybuduje boisko wielofunkcyjne w Bielinie. Z kolei w Widuchowej samorząd gminny zmodernizuje ogrodzenie przy boisku sportowym, a w Trzcińsku-Zdroju władze wyremontują szatnie i pomieszczenia na stadionie miejskim. Na obie inwestycje beneficjenci otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego po 29 tys. zł.

W spotkaniach uczestniczyli również Radny Województwa Zachodniopomorskiego Artur Nycz oraz Wicestarosta Gryfiński Ewa Dudar.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza