Łodzie ratunkowe trafiły do strażaków - ochotników [foto]


Na nabrzeżu w Gryfinie odbyła się uroczystość przekazania w użyczenie łodzi ratowniczych MARIMS 500 Mazuria o długości 4,82 m, (8 osobowe, silnik zaburtowy 50 KM) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zakup łodzi został zrealizowany w ramach dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego – z kwoty wydatków nierozdysponowanych, przyznanych w wyniku uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu państwa – o kwotę 4.200.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.

Łodzie trafiły między innymi do trzech jednostek w powiecie gryfińskim - OSP Radziszewo, OSP Widuchowa i OSP Mieszkowice. 

Wartość przekazanych 6 łodzi ratowniczych przekazywanych w dniu 20.07.2023r. to 1 134 601,20 zł
Gospodarzem uroczystości był Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, nadbryg. Jarosław Tomczyk. Obecni byli m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, posłowie na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Dobrzyński, Artur Szałabawka, Michał Jach, starosta powiatu gryfińskiego Wojciech Konarski, Burmistrz miasta Gryfino Mieczysław Sawaryn.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza