Na pomysł jak przesłać fałszywe pieniądze wpadł turecki nadawca przesyłki kurierskiej

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała przesyłkę zawierającą dwa pliki fałszywych banknotów o nominale 200 euro. Nadawca z Turcji przesyłał ukraińskiemu odbiorcy w Zachodniopomorskiem 41.600 euro w sfałszowanych banknotach. Wprowadzanie fałszywych pieniędzy – polskich lub waluty obcej – jest przestępstwem zagrożonym nawet pozbawieniem wolności do 25 lat.


Funkcjonariusze pełniący służbę w Oddziale Celnym przy Poczcie Polskiej na co dzień kontrolują setki przesyłek pocztowych przychodzących na teren Polski spoza Unii Europejskiej. Nie zawsze zawierają one towary, które mogą zostać legalnie wprowadzone na nasz rynek. Tak było i tym razem. Kontrola przesyłek przy wykorzystaniu urządzenia RTG pokazała, że jedna z nich, nadana w Turcji, zawiera niewielki przedmiot o specyficznym kształcie. Nadawca na deklaracji celnej dowcipnie wpisał, że przesyłka zawiera ,,GAGS PRACTICAL JOKES" ( przedmioty do dowcipów i żartów). Z elektronicznego odczytu kodu kreskowego wynikało że są to „materiały".

Z tego powodu funkcjonariusze zdecydowali o dalszej fizycznej kontroli przesyłki. Po otwarciu paczki stwierdzili w niej dwa pliki fałszywych banknotów o nominale 200 EURO. Pierwszy plik zawierał 100 szt. banknotów o powtarzających się numerach seryjnych UD7018139655 . Na boku banknotu został wydrukowany napis „THIS IS NOT LEGAL IT IS TO BE USED FOR MOTION PROPS 2021" (To nie jest legalne, ma być używane jako rekwizyt). Plik został spięty papierową taśmą z napisem 20.000 EUR. Drugi plik zawierał 108 szt. banknotów o powtarzających się numerach seryjnych: SE5005927909. 
kolei te banknoty posiadały na boku banknotu został wydrukowany napis: „BCE ECB ECB EZB EKP EKT ESB EKB BCE EBC 2019". Plik został spięty papierową taśmą bez żadnych napisów.

Sprowadzanie i podrabianie pieniędzy podlega karze od 5 do 25 lat pozbawienia wolności. Kto podrabiane pieniądze puszcza w obieg albo je w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyła albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat*. W związku z tym zatrzymane banknoty zostały przekazany policji, która poprowadzi dalsze działania w tym zakresie.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza