Ćwiczenia ratownictwa „Odra 2023” [video]


Odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych „Odra 2023” organizowane przez Wody Polskie, Komendę Powiatową PSP w Gryfinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Morską w Szczecinie oraz Gminę Widuchowa.

Ćwiczenia zakładały pomoc 12 osobom, które ewakuowały się z płonącej jednostki pływającej, która dodatkowo nabierała wody. Sześciu osobom udało się ewakuować do szalupy, ale szóstka pozostałych wylądowała w wodzie. 

Założenia dla strażaków przewidywały podjęcie poszkodowanych z wody i doholowanie dryfującej szalupy do nabrzeża gdzie oczekiwały kolejne grupy ratowników alby przeprowadzić triaż (procedura medyczna umożliwiająca służbom segregację rannych w wypadku masowym, w zależności od stopnia obrażeń oraz rokowań) i udzielić pierwszej pomoc.

Kolejnym elementem odbywających się ćwiczeń było rozwijanie zapory przeciwrozlewowej, uniemożliwiającej przemieszczanie się zanieczyszczeń unoszących się na powierzchni wody. Ćwiczenia zakończyło podsumowanie określające mocne i słabe strony wykonywanych działań. Gminę Widuchowa reprezentowała jednostka OSP Widuchowa. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza