Prezydenckie medale dla małżeńskich par


Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w  gminie  Stare Czarnowo. Siedem par z 50-letnim stażem odebrały z rąk wójt Marzeny Grzywińskiej i przewodniczącej Rady Gminy Aliny Przybysz prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji, pamiątkowych tabliczek i kwiatów.

Doniosły jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodziły dwie pary ze Starego Czarnowa: Elżbieta i Julian Jurga oraz Emilia i Henryk Lubowiccy, dwie pary z Dębiny: Jadwiga i Władysław Dobrzańscy oraz Alicja i Władysław Musiej, oraz dwie pary z Kołbacza: Janina i Stanisław Matak oraz Elżbieta i Tadeusz Radoś. Siódmą parą z długoletnim stażem małżeńskim byli Teresa i Henryk Wiertelak z Dobropola Gryfińskiego.

W przyszłym tygodniu kolejne dwie pary odbiorą prezydenckie medale: Danuta i Zdzisław Tabor ze Starego Czarnowa oraz Helena i Wiesław Kołtek z Sosnówka. Ceremonie odbędą się w miejscu zamieszkania jubilatów.

Małżeńskie pary zostały odznaczone przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie. Pary otrzymały okolicznościową odznakę. To stylizowana, sześciopromienna, srebrzona, oksydowana gwiazda o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie umieszczone są dwie róże, zaś rewers tworzy monogram RP z napisem w otoku "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Nie zabrakło kwiatów, tortu oraz tablic jubileuszowych. Wydarzenie wzbogacił występ artystyczny dzieci z Przedszkola Jarzębinka w Kołbaczu, które zaprezentowały pod okiem Aurelii Bichty i Anny Wąchalskiej okolicznościowy występ.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza