Wkrótce realizacja projektu dofinansowanego ze środków UE. Zamontują lampy solarne [foto]


4 października w Mieszkowicach, w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Kustosza, Burmistrza Mieszkowic Andrzeja Salwy i Skarbnika Gminy Bożeny Misiewicz podpisana została umowa w ramach poddziałania 19.2.

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pn.: „Polepszenie życia mieszkańców poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej infrastruktury technicznej przy ścieżce pieszo-rowerowej w Mieszkowicach”. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 108 000,00 złotych, z czego kwota dofinansowania wynosi 68 720,00 złotych. Projekt obejmuje montaż lamp solarnych, koszy na śmieci i ławek.
fot. Mieszkowice
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza