Z myślą o dzieciach. 300 tys. zł na inwestycje w RPOT w Dębnie


300 tys. zł dofinansowania otrzyma Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie. To środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dalsze inwestycje. Umowa między marszałkiem Olgierdem Geblewiczem a Starostą Myśliborskim Andrzejem Potyrą została zawarta 4 października 2023 r.

W placówce w Dębnie przebywa 42 dzieci z całej Polski, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, dzieci pokrzywdzone przez los, a nawet przez swoich bliskich. RPOT zapewnia im całodobową opiekę i wychowanie, prowadzi wysoce wyspecjalizowaną rehabilitację i działania terapeutyczne, świadczenia zdrowotne oraz zaspokaja niezbędne potrzeby w zakresie kształcenia, wychowania i bezpieczeństwa swoich podopiecznych.

– Przekazujemy środki na kolejne, bardzo potrzebne inwestycje. Chcemy, żeby dzieci miały w placówce warunki przybliżone do tych panujących w domu – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Budynek, w którym mieści się placówka wymaga wielu inwestycji, podwyższających standard obiektu. I te prace, ze wsparciem m.in. środków Województwa Zachodniopomorskiego, są co roku realizowane. – Chcemy stworzyć dzieciom najlepsze warunki. Cieszę się, że dzięki tej dotacji uda się przeprowadzić termomodernizację, ocieplić ten budynek – dodaje dyrektor ROPS w Urzędzie Marszałkowskim Shivan Fate.

W tym ubiegłym roku przyznane środki (80 tys. zł) pozwoliły na zakup nowego, profesjonalnego sprzętu kuchennego. Wcześniej doposażono zaplecze sanitarno-higienicznego w placówce. Pojawiły się przemysłowe pralki, suszarki, prasowalnicę, itp. Natomiast w czasie pandemii wsparcie zostało udzielone na zakup najpotrzebniejszego sprzętu do nauki zdalnej. W 2021 r. dofinansowanie placówka wykorzystała m.in. na doposażenie pokoi dziecięcych – zakupiono nowe łóżka, meble, dywany czy pościel.


Decyzją Radnych Województwa Zachodniopomorskiego placówka otrzyma – za pośrednictwem Powiatu Myśliborskiego – środki na dalsze inwestycje. W sumie 300 tys. zł. Pieniądze z dotacji posłużą do: dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością – podopiecznych RPOT, przeprowadzenia termomodernizacji budynku placówki (prace już się rozpoczęły) oraz sfinansowania rehabilitacji. W środę, 4 października 2023 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisał umowę gwarantującą przekazanie środków.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego powierzył 24 czerwca 2014 r. Powiatowi Myśliborskiemu zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie. RPOT w Dębnie jest jednostką organizacyjną Powiatu Myśliborskiego, działającą formie jednostki budżetowej.

– Cieszymy się z inwestycji, ponieważ standard popytu dzieci jest coraz wyższy, choć potrzeby też są ogromne. Mamy problemy z bieżącymi wydatkami, ale one wynikają z inflacji, drożyzny, wzrostu płacy minimalnej – mówi Wicestarosta Myśliborska Alicja Prill. – Sama opłata za pobyt dziecka w placówce wyliczana jest na podstawie minionego okresu i tu przydałyby się zmiany legislacyjne – podsumowała Alicja Prill.

Fot. Umowa między marszałkiem Olgierdem Geblewiczem a Starostą Myśliborskim Andrzejem Potyrą została zawarta 4 października 2023 r. W spotkaniu uczestniczył także Radny Województwa Zachodniopomorskiego Artur Nycz, Radna Rady Powiatu w Myśliborzu Wioletta Drzewińska, Wicestarosta Myśliborska Alicja Prill oraz wicedyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego Shivan Fate. Obecny był też dyrektor Zygmunt Siarkiewicz.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza