Mieszkańcy zdecydowali. Wilkoszyce zostały częścią miasta.


Wilkoszyce to osada wsi Mętno, ale znajdująca się w pobliżu Osiedla Lotnisko w Chojnie. Miejsce będzie teraz częścią miasta. 

Historia Wilkoszyc sięga czasów, gdy na początku XIX wieku powstała tu osada na wzniesieniu na polach Chojny. Wówczas nosiła niemiecką nazwę Wilhelmsberg. Po przejęciu obwodu królewieckiego (chojeńskiego) przez polską administrację jej nazwę zmieniono na Wilkoszyce.
Dokument w tej sprawie został opublikowany w w biuletynie informacji publicznej gminy Chojna. Uchwała Rady Miejskiej w Chojnie  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Chojna w przedmiocie zniesienia nazwy części miasta Chojna i ustalenie nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osada. 

Konsultacje przeprowadzono w okresie od 28.08.2023r. do 30.09.2023r. Wzięło w nich udział 22 mieszkańców Chojny i 7 mieszkańców sołectwa Mętno. Po komisyjnym sprawdzeniu ankiet konsultacyjnych, na podstawie złożonych w nich podpisów ustalono, co następuje: na pytanie: Czy jest Pani/Pan za zniesieniem nazwy Wilkoszyce dla części miasta Chojna oraz ustaleniem nazwy Wilkoszyce, jako osady?

Mieszkańcy miasta Chojna głosowali następująco:
Odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 22 osoby
odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 0 osób
Głosowały 22 osoby

Mieszkańcy sołectwa Mętno głosowali następująco:
Odpowiedzi „Jestem za” udzieliło 7 osób
odpowiedzi „Jestem przeciw” udzieliło 0 osób
Głosowało 7 osób

Należy uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zniesieniem nazwy Wilkoszyce jako części miasta Chojna i ustaleniem nazwy miejscowości Wilkoszyce, jako osady. Protokół z konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Chojna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Mętno.
Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza