Koalicja Obywatelska składa projekt legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży.


W środę  24 stycznia wpłynął do Sejmu projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w sprawie aborcji. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

W projekcie zapisano ponadto, że przerwanie ciąży po upływie 12 tygodnia jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Zgodnie z projektem, przerwanie ciąży może być dokonane w podmiocie leczniczym lub poza nim. "Osoba w ciąży samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu ciąży" - napisano w dokumencie.

Według projektu grupy posłów Koalicji Obywatelskiej terminacja ciąży po upływie 12 tygodnia będzie możliwa w przypadku, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W uzasadnieniu wskazano, że projekt wychodzi naprzeciw problematyce ochrony praw kobiet, prawa do wyboru, decydowania o sobie, poszanowania wolności oraz prawa do ochrony zdrowia i życia osób zamieszkujących na terenie kraju. 

Oznacza to, że nowe prawo wraca do tzw. kompromisu aborcyjnego, której część zapisów zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w 2020 roku. Aborcja ze względu na wady płodu uznane zostały za "niekonstytucyjne", co wywołało masowe protesty na ulicach wielu  miast. 

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza