Nowy wóz zasilił jednostkę OSP w Moryniu [foto]


Podczas zebrania sprawozdawczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Moryniu, Burmistrz Morynia – Józef Piątek przekazał jednostce w użyczenie nowy samochód ciężarowy Toyota Hillux, który będzie wspomagać strażaków podczas akcji ratowniczo – gaśniczych. 

Jednocześnie Burmistrz podziękował druhnom i druhom z OSP za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców gminy Moryń. Wartość samochodu to 253 950,00 zł. Dofinansowanie – kwota brutto 250 000,00 zł. Wkład własny – kwota brutto 3 950,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Redakcja

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza